Halten av kortisol i blodet efter hjärninfarkt har samband både med risken att dö och med symtomens svårighet. Det framgår av en studie i Umeå. Forskarna följde 88 patienter med akut ischemisk stroke och mätte bland annat kortisol i blodet.

Första dagen var halten inte högre bland patienterna än i en kontrollgrupp. Däremot fanns skillnader inom patientgruppen. Halten var signifikant högre hos desorienterade patienter jämfört med övriga. Patienter med svåra funktionsstörningar hade också högre kortisolhalt än de med lindrigare besvär.

Kortisolhalten första dagen var en oberoende riskfaktor för död inom 28 dagar. När patienterna delades in i sex grupper med hänsyn till kortisolhalten visade det sig att både hög och låg halt av kortisol medförde ökad risk att dö inom ett år.

Forskarna betonar att underlaget är litet och att det därför krävs fler studier för att bekräfta sambandet med kortisolhalten.

Källa: Marklund H, Peltonen M, Nilsson T K,
Olsson T. Journal of Internal Medicine 2004; 256:
15-21.