Statens legemiddelverk i Norge varnar för att två växtbaserade produkter, Phu Chee och ett liknande preparat, Active Rheuma plus, sannolikt innehåller kortison. Patienter som under en längre tid har använt Phu Chee har utvecklat biverkningar som tyder på att medlet innehåller kortison. Det rapporteras även att patienter som snabbt avbrutit behandlingen med preparaten har utvecklat symtom som tyder på kortisonbrist.

Källa: Läkemedelsverket