Föreningen Kvinnor kan administrerar sedan några år ett stipendium kallat Irisstipendiet. Det delas årligen ut för att stötta kvinnor som verkar, eller kommer att verka, inom områden som är av betydelse för andra kvinnor, till exempel medicin och omvårdnad. www.kvinnorkan.se.