En systematisk genomgång av det nya långtidsverkande insulinet Lantus (insulinglargin) visar att det inte har några dokumenterade fördelar jämfört med vanligt basinsulin, NHP. Trots detta rekommenderas Lantus, som är dubbelt så dyrt som NHP, av 10 av landets 25 läkemedelskommittéer.

Källa: Björck L & Liedholm. Insulinglargin - en systematisk översikt av behandlingsstudier. Inga dokumenterade fördelar med Lantus jämfört med NPH-insulin. Läkartidningen 2004; 101(30-31):2402-2407.