Från och med årsskiftet upphör försäljningen av det gamla klassiska psykosläkemedlet Mallorol på den svenska marknaden. Mallorol har funnits i Sverige sedan 1960. Men efter rapporter om allvarliga hjärtrytmrubbningar har Läkemedelsverket i samråd med det försäljningsansvariga företaget beslutat att det ska avregistreras. Det kommer dock att fortsätta säljas på licens för patienter som behandlas med preparatet och inte kan gå över till annan terapi.

Källa: Läkemedelsverket