Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är nöjda med sitt arbete, det sociala arbetsklimatet på arbetsplatsen och inflytandet över sitt arbete.

Samtidigt är det många, 60 procent, som inte tror att de orkar arbeta tills de fyller 65 år.

Den förklaring de ger är att arbetet är tungt, att de känner sig trötta och slitna, att arbetet är stressigt och att tempot är för högt. Tillsammans med behovet av en aktiv fritid är det orsakerna till att många vill gå i pension innan de fyller 65 år.

Temoundersökningen visar också att det krävs förändringar för att förbundets medlemmar ska orka arbeta fram till pensioneringen. Det handlar om ökad bemanning, möjlighet att gå ner i arbetstid, att kunna jobba i ett lugnare tempo och att ha en fortsatt löneutveckling.

Totalt tillfrågades över tusen av Vårdförbundets medlemmar i åldern 50-64 år om hur de ser på förutsättningarna att verka ett helt yrkesliv.