Det finns en överenskommelse om att de anställda i Västerbotten ska kunna välja en av tre arbetstidsmodeller. Men vissa enheter har fått nej från sin verksamhetsområdeschef när de anställda i samråd med sin närmaste chef kommit överens om en av modellerna.

- I avtalet mellan Vårdförbundet och landstinget sägs inte något om att man inte fritt ska kunna välja mellan modellerna, säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i länet.

Förbundet har nu begärt en förhandling med landstinget om tolkningen av avtalet.