Det framgår av forskningsrapporten Arbetstillfredsställelse hos äldre läkare och sjuksköterskor av Kerstin Nilsson på Arbetslivsinstitutet Syd. Rapporten bygger på en enkät som besvarades av 512 sjuksköterskor i olika åldrar, med en median på 44 år.

Sjuksköterskornas svar visar också:

  • Att äldre sjuksköterskor vill arbeta färre timmar.
  • Att pauser är viktiga för återhämtning. De äldre sjuksköterskorna kände sig mer misslyckade i arbetet när de själva inte fick möjlighet att bestämma pauser.
  • Att arbetsmiljön har stor betydelse. Ju äldre sjuksköterskorna var, desto viktigare var det med bra ljus och låg ljudnivå.
  • Att vara nöjd med sin arbetssituation och att det finns möjlighet till kompetensutveckling bedömdes som viktigt för viljan att arbeta kvar i yrket. Det blir viktigare ju äldre man är.
  • Att arbetet ansågs vara meningsfullt om de fick tillräcklig möjlighet att använda sin yrkesskicklighet.
  • Att de viktigaste orsakerna till att arbeta kvar som sjuksköterska var trivsel i arbetet, att arbetet var variationsrikt, att få hjälpa andra människor och att de trivdes med kollegerna.

Rapporten finns på www.arbetslivsinstitutet.se sök: 55+.