Samband mellan rökning och bland annat akut leukemi, njurcancer, cancer i bukspottkörtel, magsäck och livmoderhals samt pulsåderbråck och grå starr, redovisas i 2004 års rapport från The Surgeon general, den amerikanska regeringens medicinske talesman. Tillsammans med alla de tidigare kända sjukdomar och hälsoproblem som rökning orsakar, konstaterar Folkhälsoinstitutet att rökning skadar de flesta organ i kroppen. Enligt Anna Östbom, tobaksexpert på Folkhälsoinstitutet, grundar sig rapporten på klart vetenskapligt säkerställd forskning.

Läs mer på www.fhi.se.