Prostatacancer som upptäcks tidigt och inte behandlas ger
oftast inga besvär under de första 10-15 åren. Men efter 15 år sker en förändring.

Svenska forskare har följt 223 män som fick diagnosen prostatacancer 1977-1984. Efter i genomsnitt 21 års uppföljning hade sjukdomen hos 89 patienter (40 procent) fortskridit och hos 39 av dem hade den satt metastaser.

Av de 203 patienter som dog under uppföljningstiden var cancern dödsorsak hos 35, alltså 16 procent.

Forskarna anser att resultatet talar för radikal behandling i ett tidigt skede, särskilt om patientens förväntade livslängd överstiger 15 år.

Källa: Johansson J-E, Andrén O, Andersson S-O med flera. Journal of the American Medical Association 2004; 291:2713-2719.