Självskattningsformulär över gravidas sociala stöd är lika effektiva för att hitta kvinnor som lever med våldsamma partners som att barnmorskan ställer direkta frågor till de gravida. Det visade Joan Webster, Herston, Australien på en poster.