Vårdförbundet och Kommunal har ett gemensamt projekt om ledarskapets betydelse för vardagens prioriteringar.

- Vi ville överbrygga konflikter om utrymmet och samarbeta kring en fråga som påverkar våra medlemmar mycket, berättar Annelie Hellander som är ombudsman med ansvar för chefsfrågor på Kommunalarbetar-
förbundet.

Två landsting och två kommuner valdes ut för fokusgruppsintervjuer. Under våren har anställda från olika personalkategorier i Västerbottens läns landsting, landstinget i Halland, Lycksele kommun och Halmstad kommun intervjuats.

Under projektets gång stod det klart att det var nödvändigt att knyta till sig även de lokala arbetsgivarna. De har varit minst lika entusiastiska som styrelserna i de båda förbunden.

Eva Jönsson, ombudsman på Vårdförbundet med ansvar för chefsfrågor, säger att en av poängerna med projektet är att försöka få kommun och landsting att närma sig varandra.

- I dag är prioriteringar alldeles för ofta en fråga om vilken huvudman som har ansvaret, och det drabbar patienterna, säger hon.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till en öppen kommunikation mellan chefer, anställda och medborgare om prioriteringar. I början av nästa år förväntas det vara avslutat.