En handlingsplan för en god reproduktiv hälsa har antagits av Världshälsoorganisationens beslutande organ wha, World health assembly.

Säkra förlossningar, bättre nyföddhetsvård, kamp mot osäkra aborter, sexuellt överförda sjukdomar och infektioner hör till de prioriterade områdena.

Samtidigt antogs en handlingsplan för diet, fysisk aktivitet och hälsa för att förebygga sjukdomar och död.