Verkliga möten berättar patienter, anhöriga och vårdpersonal om i boken Betydelsefulla möten i vården. En samling berättelser om glädje och sorg. Med den vill Vårdförbundet visa att mötet mellan två människor kan ha oerhört stor betydelse i en svår situation.

- Den gängse mediabilden av vården är ofta negativ. Det handlar om neddragningar, oro och brister av olika slag. Vi vill därför visa en annan sida som också är väldigt viktig - mötet mellan två människor, förklarar Eva Jönsson som arbetar med chefs- och ledarfrågor på Vårdförbundet.

I berättelserna lyfts mötet fram och den betydelse det har haft för den enskilda människan, inte bara i livets mest dramatiska skeenden.

Boken sprids nu till institutioner och utbildningar och ska förhoppningsvis nå ut till studenter, elever och personal i vården.

- Berättelserna ger en annan typ av kunskap som kan komplettera forskning och annan faktakunskap. De tillför ytterligare en dimension, egentligen vad som är livet. Och de visar betydelsen av att vara närvarande i mötet med en annan människa; att det kan vara bekräftande och ge tillförsikt, tilltro. Det har betydelse, säger Eva Jönsson.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Vårdförbundet, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Kommunal, Förlagshuset Gothia och redaktören Catherina Ronsten.

Den kan beställas hos förlaget www.gothia.nu eller köpas i bokhandeln i slutet av oktober.