I prognosen sägs att antalet sjuksköterskor kommer att öka från dagens omkring 90 000 till 100 000. Under samma period kommer antalet barnmorskor att minska från 6 200 till 4 600.

Socialstyrelsens prognos grundas på hur många sjuksköterskor som beräknas bli utexaminerade fram till år 2020. Det tas även hänsyn till pensionsavgångar samt hur många i varje utbildningskull som beräknas arbeta som sjuksköterska respektive barnmorska i Sverige. Alla gör inte det. En del söker sig utomlands direkt efter examinationen eller väljer att arbeta inom helt andra områden.

Något svar på om det blir brist eller överskott på personal ges dock inte i prognosen.

- Nej, och någon sådan uppskattning hade vi inte i uppdrag att göra. Det är dessutom svårt. Mycket påverkas till exempel av ekonomin och politiska beslut, säger Klas Öberg, en av utredarna på Socialstyrelsen som tagit fram prognosen.