Regeringsrätten har i två domar slutgiltigt meddelat att kammarrättens tidigare beslut om tillfälliga subventioner av impotensmedlen Viagra och Cialis inte ska gälla.

Källa: Läkemedelsförmånsnämnden.