Hälsorådgivande samtal
Marie Bergstrand
(Studentlitteratur 2004)

Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv
Carola Skott (red)
(Studentlitteratur 2004)

Didaktik och patientutbildning
Susan Lejsgaard Christensen & Birgit Huus Jensen
(Studentlitteratur 2004)

Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende
Miki Agerberg
(Studentlitteratur 2004)

Handledning inom vård och omsorg ur ett psykosocialt perspektiv
Gunilla Grönquist
(Förlagshuset Gothia 2004)