Sveriges universitet och högskolor går ekonomiskt back i år. Halvårsprognosen pekar på att drygt 800 miljoner kronor fattas. Men riktigt så mycket blir det nog inte, tror Stig Forneng på Högskoleverket - de flesta universitet och högskolor har dragit ner på intagningen av nya studenter nu i höst.

Stig Forneng tror inte att sjuksköterskeutbildningen kommer att minskas:

- De flesta lärosäten har fastslaget i sina regleringsbrev vilken volym de ska uppnå när det gäller sjuksköterskeutbildningen (och till exempel lärarutbildningen). Det blir inom andra delar de skär ner antalet studenter. www.hsv.se.