I våras blev hon färdig sjuksköterska. Men efter fyra månader på ortopeden i Lund byter Anna Hyltmark jobb. Sedan den 1 september är hon Vårdförbundets nya studerandeombudsman.

- Min viktigaste uppgift blir att hjälpa de lokala avdelningarna att rekrytera studenter. Jag vill försöka få avdelningarna att bli mer aktiva.

Därvidlag tror hon att det brister en del i dag. Själv är hon dock inget exempel på bristande intresse för förbundet: studerandemedlem sedan första stund. Aktiv var hon redan på mellanstadiet, då hon blev medlem i elevrådet. På gymnasiet till och med ordförande.

- Det är viktigt att engagera sig i sin utbildning, att påverka i stället för att gnälla.

Om vägen in i kårverksamheten på Lunds universitet var tämligen självklar och spikrak var inte yrkesvalet det. Det var meteorolog hon tänkte bli, och hon började läsa matte och geologi i Uppsala respektive Kalmar. Men den banan övergav hon snart.

- Jag ville jobba med människor. Och som sjuksköterska kan man ju förena intresset för människor med intresset för naturvetenskap.

I kåren i Lund med 1300 medlemmar blev hon genast aktiv, det sista året som ordförande i kårstyrelsen. Och medlem i Vårdförbundet, förstås. Varför?

- För att hitta yrkesstoltheten.

Anna Hyltmark tycker att studenterna borde bli en mer naturlig del i Vårdförbundet - och vice versa. För henne handlar det nu om att hjälpa avdelningarna att komma ut på skolorna.

- Vi måste visa att Vårdförbundet är mer än Vårdfacket, säger hon.