Annika Dopping har stor erfarenhet av tobaksfrågor efter att i många år ha suttit i styrelsen för En rökfri generation. Tillsammans med sina medförfattare skriver hon här bland annat om tobaksindustrins metoder för att få oss att börja - och fortsätta - röka och hur vi borde reagera på detta. Vad händer i vår kropp när vi drar in nikotinet i våra lungor? Hur påverkar nikotinet barnet om man röker när man är gravid?

Vad är bäst, att sluta tvärt eller att trappa ner mer långsiktigt?

Det går att sluta röka, men motivationen måste finnas hos rökaren själv. Med hjälp och stöd från befintliga läkemedel och organisationer kan man besegra nikotinet. Folkhälsoinstitutet, Centrum för tobaksprevention och En rökfri generation har bidragit till boken.