Sjuksköterskor på Södersjukhuset har sagt upp sig i protest mot att arbetsgivaren för att spara pengar sagt upp de gamla arbetstidsmodellerna. I stället har ett nytt avtal med sämre ersättning för obekväm arbetstid tvingats fram.

Vårdförbundet sa ja till det nya avtalet inför alternativet att annars inte ha några poängmodeller alls. Överenskommelsen har lett till att några har begärt utträde ur Vårdförbundet.