Hindren är många. »Det tar minst 10 till 15 år«, säger Birgitta Eriksson på Socialstyrelsen. Lagar och gamla vanor hör till det som
behöver ändras.

Tester pågår här och var. Det mest omfattande som är på gång är patientöversikter som landstingen har beslutat att införa nationellt. En mjukstart till gemensamma nationella journaler.

Vad skulle en gemensam journal betyda? Ökad effektivitet, högre kvalitet och bättre patientsäkerhet, är förhoppningen.