CampUS kallas de nya lokaler för Hälsouniversitetet i Linköping som invigdes inför höstterminsstarten. Förutom en ny entré innehåller den nya byggnaden forskningslaboratorier, hörsal, läsesal i biblioteket och seminarie- och basgruppsrum. Studenterna har också fått ett kafé: Cellskapet. www.liu.se.