WHO:s Europaregionen ska nu koncentrera sig på att minska cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, andningsbesvär och psykisk sjukdom. Att minska fetman kommer också att få hög prioritet, eftersom fetma ökar risken för en rad andra sjukdomar. 75 procent av all sjukdom och 86 procent av alla dödsfall i Europaregionen orsakas av icke överförbara sjukdomar.

Senast under 2006 vill WHO att Europa ska ha en strategi för hur dessa sjukdomar ska minskas.