Stockholms läns landsting har sedan ett par år tillbaka bedrivit en informationskampanj om basala hygienrutiner riktad till sjukvårdspersonal, som nu verkar ha gett resultat. MRSA har minskat inom sjukvården i länet, men däremot ökat ute i samhället. Vad den ökningen beror på vet man däremot inte.

- Vi vet inte om det är en faktisk ökning. Det kan också bero på att man numera odlar mer på exempelvis bölder och svinkoppor, säger Ulla-Britt Thollström, som är MRSA-sjuksköterska på landstingets smittskyddsenhet.