Invandrare har samlats i berättarcirklar och, tack vare att någon utomstående har lyssnat och ställt nya frågor, kunnat komma vidare i sin integrationsprocess.

- Med den här modellen kan hälso- och sjukvårdspersonal bidra till bättre hälsa hos invandrare, säger Marcela Bravo Landström, som har lett projektet Folkhälsoarbete som stärker integrationsprocessen, på uppdrag av Transkulturellt centrum i Stockholms läns landsting. Slutrapporten finns på www.sll.se/transkulturelltcentrum