Enkel GI-diet
Helen Foster (ICA bokförlag 2004)

Suicidalitetens språk
Jan Beskow, Astrid Palm Beskow och Anna Ehnvall
(Studentlitteratur 2005)

Handledning - perspektiv och erfarenheter
Magnus Larsson och Jitka Lindén (red)
(Studentlitteratur 2005)

Anestesi
Matts A B Halldin och Sten G E Lindahl (red)
(Liber 2005)

Intensivvård
Anders Larsson och Sten Rubertsson (red)
(Liber 2005)

Ögonblickets psykologi. Om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv
Daniel L Stern (Natur och Kultur 2005)

Kärlsjukdomar - lärobok i medicinsk angiologi
Folke Lindgärde, Thomas Thulin och Jan Östergren (red)
(Studentlitteratur 2005)