Trots att det bara har hunnit gå ett år sedan SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, kom med sin rapport om behandling vid måttligt förhöjt blodtryck funderar den nu på att ompröva sina resultat.

Då, för ett år sedan, hette det att i princip alla typer av hypertoniläkemedel är likvärdiga. Nu har tre av de forskare som var med och tog fram rapporten publicerat en ny metastudie i Lancet där de visar att betablockerare skyddar betydligt sämre mot slaganfall än vad andra typer av blodtryckssänkare gör vid okomplicerad hypertoni utan annan sjukdom.

Källor: Lancet online 2005-10-18 och www.sbu.se.