Chefens ledarstil har en avgörande betydelse för hur vi mår på arbetet. En chef ska inte bara vara klar och tydlig och veta vad hon vill. Hon ska också kunna inspirera och visa omtanke om sina medarbetare. I en skrift från forskningsprogrammet Saltsa konstateras att en dålig eller bra chef kan vara skillnaden mellan en sjukskriven och en väl presterande medarbetare. Chefer som inte bryr sig om sina medarbetare bidrar till ohälsa.

Läs mer: www.saltsa.se