Samtidigt blir antalet studenter större på Nätuniversitetet. Från höstterminen 2003 till höstterminen 2004 ökade de från 32 600 till 37 900. Nätstudenten är i genomsnitt äldre än den vanliga studenten, har fler barn, bor längre från campusorten och har arbetarbakgrund. Däremot lockar Nätuniversitetet inte fler studenter med utländsk bakgrund.