Också efter en hjärtinfarkt är personlighet och stöd från omgivningen avgörande för hur bra rehabiliteringen lyckas. Det konstaterar sjuksköterskan Marja-Leena Kristofferzon som har undersökt hur 88 män och 60 kvinnor upplevt och hanterat sin situation efter hjärtinfarkt. I sin avhandling efterlyser hon en mer flexibel och individuell rehabilitering och ett kommunbaserat program som komplement till sjukhusens. I februari disputerade hon på avhandlingen Life after myocardial infarction in Swedish women and men. Coping, social support and quality of life over the first year.