I samarbete med Röda korset och Lärarförbundet står Vårdförbundet bakom ett samverkansprojekt om konflikthantering. Tomas Jordan, docent på institutionen för arbetslivskunskap på Göteborgs universitet, är en av dem som leder kursen.

- Ett bra beslut att inte låta en journalist delta på kursen som är mycket personlig och går ut på att man berättar om egna konlikter i arbetsgruppen. Bättre då att besöka en kurs, säger han.

Tomas Jordan får medhåll av en anonym journalist på tidningen Vårdfacket, men mothugg av Eva Szutkowska som säger:

- Ingen arbetsplats är konfliktfri. Inte ens Vårdfacket.