Tanja Tydén, barnmorska och professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala, är tveksam till att apoteken ska börja sälja självtester av klamydia för kvinnor.

Däremot är det viktigt med tidig upptäckt, behandling och smittspårning. Klamydia omfattas av smittskyddslagen, påpekar Tanja Tydén.

- Den som misstänker att hon eller han har smittats är alltså skyldig att gå till en läkare. Eller gå till en barnmorska på ungdomsmottagningen, säger hon.

Där kan ungdomarna också få rådgivning, något som blir svårt att ordna för apoteken.

Tanja Tydén understryker att besöken på ungdomsmottagningarna är kostnadsfria. Ett set för självtest kommer att kosta 229 kronor. Hon är också kritisk mot att testet bara är avsett för kvinnor.

- Det är väl egentligen den största bristen, eftersom betydligt färre män än kvinnor testar sig.

Men Apoteket tycker att testet kan bidra till att klamydiaspridningen minskar.

- Vi ser självtestet som ytterligare en möjlighet att testa sig om man är orolig för att ha blivit smittad, vid sidan av att gå till ungdomsmottagningen eller vårdcentralen, säger Lars Rönnbäck, chef för läkemedelsenheten på Apoteket.

Han menar att den som testar sig positivt självklart ska vända sig till vården. Det finns information om smittskyddslagens bestämmelser tillsammans med självtestet, och apotekens personal kan också ge råd.

Antalet klamydiafall i Sverige ökade från 14 000 fall 1997 till 32 000 fall 2004.