Kunskapen om Nätuniversitetet ökar - men långsamt. Den slutsatsen kan man dra av en undersökning från slutet av förra året.

År 2003 kände 24 procent av de tillfrågade till Nätuniversitetets existens; 2005 hade den siffran bara ökat till 27 procent. Däremot hade andelen svarande som varit inne på nätuniversitetets hemsida www.netuniversity.se ökat från 6 till 13 procent.