När Region Skåne införde nya arbetstidsmodeller har en del medlemmar i Vårdförbundet fått för få semesterdagar och felaktiga sjukavdrag. Orsaken är att modellerna har en regel om att arbetstid får flyttas från en period till en annan och det kan bli oklart när arbetstiden har utförts. Något som strider mot de regler i avtalet AB 05 som säger att bland annat semester och sjukavdrag utgår från redan fullgjord tid. Region Skåne har nu kommit överens med Vårdförbundet om skadestånd till drabbade medlemmar.