Till skillnad mot tidigare år kommer Vårdförbundet inte att delta i årets Tjejmil. Orsaken är att Nestlé är huvudsponsor. Förbundet kommer därför inte att ha något tält vid start- och målplatsen och inga lokala avdelningar kommer att arrangera medlemsresor till Stockholm.

- Förbundsstyrelsen och förbundsrådet var helt eniga i beslutet, säger ordföranden Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet deltar sedan många år i en internationell bojkott mot Nestlé för att företaget bryter mot världshälsoorganisationen, WHO:s, kod när det gäller bröstmjölksersättning i u-länderna.