Att vara chef är komplicerat och även chefer behöver stöd, konstateras i ett populärvetenskapligt magasin från Arbetslivsinstitutet. I Chef i dag säger en av forskarna att chefer som förstår vardagliga problem och också förmår att lösa dem skapar goda arbetsplatser. En annan slår fast att medarbetarskap är lika viktigt som chefskap. En medarbetare som har problem måste våga formulera det och ge chefen en chans att agera.

Läs mer: www.arbetslivsinstitutet.se.