Högskoleprovet har kritiserats för att i oproportionerligt hög grad mäta ordförståelse. Nu görs provet om så att det består av ett verbalt och ett analytiskt block. Ett av de nya delproven kommer att handla om grundläggande matematiska färdigheter. Det nuvarande delprovet »ord« ersätts med ett delprov där det gäller att komplettera meningar med ord som har utelämnats. Lanseringen av det nya provet beräknas till 2009.
 www.hsv.se