Den första sjuksköterskan dömdes förra året till fyra månaders fängelse för sexuellt tvång och sexuellt ofredande. Socialstyrelsen anmälde därefter sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och begärde att hennes legitimation skulle dras in för att hon var uppenbart olämplig.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon numera lever ett stabilt och tillbakadraget liv. Hon har alltid varit stolt över att vara sjuksköterska och anser att hon redan har straffats nog genom alla skriverier och allt skvaller hon och hennes närmaste har fått utstå i flera år.

Ansvarsnämnden citerar ur tingsrättsdomen bland annat att »gärningarna begåtts mot en ung flicka av hennes mor och dennas partner, vid flickans besök i moderns bostad« och att ingen av dem kan undgå fängelsestraff.

Enligt nämnden visar brottet en människosyn och värderingar som inte går att förena med rollen som sjuksköterska.

Tre av nämndens ledamöter ansåg att sjuksköterskan skulle få behålla sin legitimation. De ansåg inte att domen mot henne innebar att hon hade visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke som sjuksköterska (hsan 2007/2374:b5).

Den andra sjuksköterskan dömdes också förra året men av en annan tingsrätt och till en månads fängelse. Social­styrelsen konstaterar att sjukskötersk­an utsatt en underårig för sexuellt ofredande och hävdar, liksom i det första fallet, att sjuksköterskan därigenom visat sig uppenbart olämplig att utöva sjuksköterskeyrket.

Man hävdade att brottet har undergrävt det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkes­utövare. Sjuksköterskan lämnade intyg från flera anställda på ett utredningshem och konstaterade att socialtjänsten inte hade ansett henne olämplig som mamma trots ett års dygnet-runt-observation.

Ansvarsnämnden ansåg det inte bevisat att sjuksköterskan är uppenbart olämplig att utöva sitt yrke och lät henne behålla legitimationen (hsan 2007/1474:b2).