Mobbning är ett tabubelagt ämne på många arbetsplatser. Beteendevetaren Martine Syrjänen-Stålberg ger råd till chefer på arbetsplatser där det äger rum. Ta inte parti mot en anställd och var beredd på ett ovanligt beteende hos den drabbade, lyder två av råden. Mer finns att läsa i Mobbningsboken av Eva Berlin och Jan Enqvist.

Källa: www.arbetsmiljoupplysningen.se