Vårdförbundets tidigare förbundssekreterare är från den 1 april chef för Socialstyrelsens enhet för uppföljning och utvärdering. Olivia Wigzell blev förbundssekreterare för Vårdförbundet i slutet av 2003 men har varit tjänstledig sedan senhösten 2004 för uppdraget som sekreterare i Ansvarskommittén. Tidigare har hon varit social-demokratiskt borgar- och landstingsråd i Stockholm och Stockholms läns landsting i tio år.