En ledare måste känna tillit till personalen, så det gäller att inte förstöra den relationen.

- Då är det bättre att ta hjälp av en handledare att diskutera det man är osäker på och öva med, för man kan inte öva sig på personalen, sa Elisabeth Egeland som också har en bakgrund som sjuksköterska och barnmorska.

Det är skillnad på coach och handledare, sa hon också. Ofta blandas begreppen ihop. Men medan uppdraget för en coach är att se till att du når dina mål är handledaren där bara för dig, för att vara ditt bollplank. Och handledaren måste finnas där chefen/ledaren är, i hennes vardag.

Elisabeth Egeland sa att det mest populära i en arbetsgrupp är att klaga på chefen, och det vanligaste kravet är att bli sedd och hörd. Därför är ärlig feedback viktig.

Hon berörde också de energislukande oavslutade händelserna. Saker som ligger på hög och stjäl energi för att man tänker på dem och har dåligt samvete. Sortera och strukturera, var hennes råd. Sätt upp post-it-lappar med de olika måstena och släng efter hand - det hade hon själv gjort inför en jul. När julafton kom och släktingarna var på plats var post-it-lapparna på kylskåpet borta. Det blev en lyckad jul.