Andelen män som blir sjuksköterskor har legat konstant på mellan 12 och 14 procent under den senaste tioårs­perioden. Det visar nypublicerad statistik från Statistiska centralbyrån.

Sjuksköterskeyrket är ett av de mest kvinnodominerade i Sverige. Och kvinnorna fortsätter att dominera bland sjuksköterskorna. Förra året var 13 procent av dem som tog sjuksköterskeexamen män, och det motsvarar genomsnittet för det gångna decenniet.
www.scb.se