Strax före jul fälldes Uppsala universitet i Högsta domstolen för olaglig diskriminering sedan man kvoterat in studenter med invandrarbakgrund. Men gäller samma sak om man kvoterar på grund av kön? Den frågan avgjordes i slutet av april av tingsrätten i Örebro. Domslutet blev att inte heller den sortens kvotering är tillåten.