Studenterna vid Sophiahemmets högskola och Uppsala universitet utmärker sig genom att vara mer positiva än genomsnittet, medan Högskolan i Kalmar och Högskolan i Skövde har de mest missnöjda studenter­na. Det visar svaren på den enkät från Lust-projektet, kallad x2006, som närmare 1500 studenter vid landets sjuksköterskeprogram svarade på några veckor före sin examen i höstas.

I många fall finns det överens­stäm­melse mellan resultaten
i x2006 och Högskoleverkets utvärdering. Det gäller till exem­pel just Sophiahemmet och Sköv­de. Men det finns också flera exempel på raka motsatsen. Medan Högskoleverket bedömer att utbildningen vid Uppsala universitet inte uppfyller kraven och ifrågasätter examensrätten, får samma utbildnings-
anstalt näst bästa betyg av alla när studenterna får sätta dem.

Å andra sidan får alltså Högskolan i Kalmar sämsta betyg av sina studenter, medan samma utbildning godkänns av Högskoleverket.

Universitetslektor Petter Gustavsson är vetenskaplig ledare för Lust-studien, som med enkäter följer avgångsstudenterna hösten 2002, 2004 och 2006 från utbildningen och ut i arbetslivet.

– Jag kan konstatera att studenternas skattning av måluppfyllelse, yrkesförberedelse och betygssättningar på utbildningen oväntat ofta skiljer sig från Högskoleverkets bedömning, säger han.

Studien visar också att två av tre studenter känner sig väl förberedda för sitt nya yrke. Mellan 80 och 90 procent tycker att utbildningsmålen har uppnåtts och mer än nio av tio kommer att arbeta som sjuksköterska om fem år. Men mer än var tredje skulle välja ett annat lärosäte om de skulle börja om sina studier.

LÄS MER: Rapporten finns på webben: ki.se/nvs