Den årliga redovisningen av studenter som har ertappats med fusk eller av andra skäl stängts av från undervisning eller varnats visar att disciplinåtgärderna blir fler. Men de är få – bara 482 av totalt närmare 208 000 studenter (0,17 procent). För första gången har statistiken delats upp ­efter kön. Det visar sig att av dem som drabbats av en ­disciplinåtgärd är 64 procent män, trots att de bara utgör 40 procent av det totala antalet studenter.
www.hsv.se