Om två år ska en ny idrottshall, Universitetshallen, stå klar på universitetsområdet i Örebro, enligt en överenskommelse mellan universitetet och Örebro kommun. Hallen byggs av Akademiska hus men ska hyras ut till kommunen.
www.oru.se