Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny vägledning om hur man hanterar problem med alkohol och droger på arbetsplatsen. Chefens ansvar och hur man fångar upp tidiga signaler på missbruk är exempel på frågor som tas upp. Boken Missbruk i arbetslivet kan beställas från Arbetsmiljöverkets publikationsservice på telefon: 08-730 97 00.