Studera.nu, som är Högskoleverkets portal för studieinformation, har uppgraderats. Struktur, texter och den grafiska formen är nya. Omgörningen är resultatet av de två användarundersökningar som Högskoleverket gjort.
www.hsv.se