Familjen, Hare Krishna, Knutby Filadelfia, Jehovas vittnen… Med ojämna mellanrum beskrivs dessa extrema, religiösa rörelser i pressen. Ofta är det en avhoppare som anonymt berättar om den strikt reglerade tillvaron i sekten. Men sekterna skildras sällan ur ett barnperspektiv, vare sig i tidningsartiklar, böcker eller akademisk litteratur. Okunskapen är stor hos såväl politiker som socialtjänst och sjukvård.

Charlotte Essén, frilansjournalist med medicinsk inriktning, intervjuar i boken barn som har vuxit upp i en extremrörelse. De berättar om fasansfulla upplevelser och om omgivningens oförmåga att se. Essén efterlyser en ökad kunskap om sektproblematiken i skolan; kuratorer och skolsköterskor behöver utbildning så att dessa barn kan få hjälp. Någon sakkunning rehabilitering av den typ som exempelvis finns i usa saknas helt i Sverige.